Radovan Bálent, člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME

 

Rok 2014 potvrdil trend prispôsobovania
ERP produktov na mieru potrieb zákazníkov.
Riešenia na kľúč na platforme konkrétneho ERP,
či už to bol SOFTIP PROFIT PLUS alebo SAP Business One,
boli žiadané hlavne medzi väčšími zákazníkmi.

 

 

 

 

SOFTIP V ROKU 2014

No aj čoraz viac menších firiem si začína
uvedomovať, že kvalitné ERP prispôsobené ich
potrebám je veľkou výhodou, ktorá uľahčuje
celkové fungovanie biznisu.

V tomto, aj v nasledujúcich rokoch
preto očakávame, že ich manažéri budú požadovať prispôsobenie „značkových“ ERP riešení,
ktoré im budú uľahčovať ich koncentráciu
na core biznis.

vzťahy so zákazníkmi

SOFTIP ako zákaznícky orientovaná spoločnosti si uvedomuje význam dlhodobého partnerstva so svojimi zákazníkmi. Dôkazom úspešnosti tohto prístupu je skutočnosť, že takmer štvrtina zmluvných zákazníkov je SOFTIPu verných už viac ako 10 rokov. Ďalších 17% využíva naše produkty viac ako 5  rokov. Dôkazom úspechu spoločnosti je schopnosť novými inovatívnymi riešeniami a rozvojom vlastných produktov osloviť nových zákazníkov. Až 60% podiel tvoria zákazníci, ktorých sme získali za posledných 5 rokov.

Počet zákazníkov podľa dĺžky zmluvného vzťahu do 5 rokov od 6 - 10 rokov nad 10 rokov

Z pohľadu dlhodobých vzťahov je zaujímavý fakt, že až 83% tržieb pochádza od zákazníkov, ktorí sú s nami dlhšie ako 5 rokov.

Tržby podľa dĺžky zmluvného vzťahu do 5 rokov od 6 - 10 rokov nad 10 rokov

Zákazníci podľa odvetví a ich veľkosti

SOFTIP je dlhodobo úspešný pri realizácii zákaziek vo všetkých segmentoch trhu. Najvýznamnejšie sú utility, obchod a služby, priemyselná výroba,  veľkoobchodná a maloobchodná činnosť a verejná správa. Pozitívne  môžeme hodnotiť diverzifikáciu tržieb z rôznych odvetví, čo umožňuje eliminovať dosah jednotlivých segmentov na celkovú úroveň tržieb spoločnosti ako celku.

Priemyselná výroba Obchod a služby Utility
(elektrina, plyn, voda)
Veľkoobchod a maloobchod Štátna a verejná správa Zdravotníctvo FinancieTržby podľa odvetví

Stabilitu spoločnosti  potvrdzuje aj fakt, že najväčší podiel tržieb SOFTIPu – takmer 60% - pochádza zo segmentu veľkých spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. Ďalších takmer 25 % tržieb SOFTIPu prichádza od stredne veľkých spoločností s počtom zamestnancov od 50 do 250. Produktové portfólio SOFTIPu je schopné uspokojiť požiadavky aj týchto najväčších a najnáročnejších klientov. To SOFTIP odlišuje od niektorých dodávateľov ERP riešení na slovenskom trhu, ktorí väčšinu svojich produktov majú umiestnenú v segmente najmenších firiem.

Veľké spoločnosti Ostatné Stredné spoločnosti Malé spoločnosti MikroTržby podľa veľkosti zákazníkov

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014