Ján Kapoun, produkový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA

 

Súčasťou komplexného informačného systému
SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu
a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb
a servisných činnosti.

 

 

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - SOFTIP PROFIT PLUS výroba

Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti
na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity
a flexibility výrobných aktivít.

Aplikovaním komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT VÝROBA získava jeho používateľ on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po plnenie dodávok. Veľmi dôležitou je on-line väzba na spracovanie ekonomických informácií. Týmto riešením získava zákazník nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov, kvality výroby. Výstupom sú relevantné podklady aj pre prípravu dlhodobých prevádzkových ale aj investičných plánov

Čo priniesol rok 2014

V roku 2014 pokračoval narastajúci záujem zo strany zákazníkov o aplikáciu SOFTIP PROFIT VÝROBA. Rozširovaním siete zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, záber na ďalšie segmenty, ale hlavne posilnili postavenie spoločnosti SOFTIP na tomto trhu. Dodávka kvalitného riešenia bola naďalej podporovaná novými funkcionalitami. Zrealizovali sme viaceré dopracovania pre segment strojárskej výroby a metalurgie.

Ďalším vývojom sme rozšírili záber aj do oblasti malej zákazkovej výroby a služieb. Využitiu v segmente výrobných firiem sme sa venovali na medzinárodnej konferencii - IPA Výrobný manažment 2014  v Žiline. Ako partner konferencie sme záujemcom predstavili výhody riešenia pre riadenie výroby a správu zákaziek na báze SOFTIP PROFIT PLUS.

V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality:

  • optimalizácia obsluhy a užívateľského prostredia,
  • centrálne ovládanie celej aplikácie vrátane výrobných modulov,
  • riešenie pre správu zákaziek v oblasti malej zákazkovej výroby a v oblasti služieb,
  • zapracovanie kalkulačných prvkov na všetkých úrovniach s orientáciou na objektívne stanovenie a riadenie cenovej stratégie,
  • prvá etapa zapracovania manažérskych informačných systémov nad výrobou.
  • Opísané dopracovania sú modifikovateľné na rôzne segmenty trhu, čo nám otvára priestor pre  úspešné realizovanie ďalších projektov.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2014

  • FIMAD – strojárenská výroba s požiadavkami na presnú evidenciu všetkých vstupov a procesov s pasportizáciou výrobkov. Ďalšou spoluprácou získal zákazník riešenia pre podporu obchodu.
  • Illichmann Castalloy – komplexný kontroling nad výrobou, reporting zadefinovaný zákazníkom pre všetky oblasti riadenia výroby.
  • Linea D – riadenie logistiky a výroby v segmente výroby nábytku a bytových doplnkov.
  • Hydina Holding – riadenie logistických procesov, výroby a prípravy kŕmnych zmesí, komplexný kontroling v sledovaní znášky vajec, cez triedenie, balenie až po expedíciu.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014