Miroslav Michálek, produktový manažér pre SAP

 

SOFTIP aj v roku 2014 potvrdil pozíciu slovenskej jednotky
pre SAP Business One. Získali sme ocenenie najlepšieho
partnera na Slovensku za najvyšší celkový objem tržieb za predaj licencií, ako aj najviac nových zákazníkov v roku 2014.

 

 

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - Sap

Ak to zhrnieme v číslach, tak viac ako 50%
všetkých implementácií SAP Business One v Slovenskej republike úspešne zrealizovali naši odborní konzultanti.

Podarilo sa nám úspešne rozšíriť portfólio
o nové implementácie systémov na báze SAP
a na vysokej úrovni poskytovať podporu existujúcim klientom.

Aplikácia SAP Business One integruje všetky základné procesy podniku od riadenia vzťahov so zákazníkmi, marketingových akcií, nákupu, predaja, skladovej evidencie, vrátane finančného účtovníctva, servisných a výrobných procesov malých a stredných firiem. Informácie o podniku sú zachytené v jedinom systéme, v každom okamihu on-line a nepretržite dostupné v celej organizácii, prípadne dovoľuje prácu vzdialene aj z mobilnej aplikácie. Navyše, SAP Business One je dostupný v 41 jazykových mutáciách pre viac ako 150 krajín, v ktorých je lokálne predávaný, podporovaný a zhodný s miestnou legislatívou. Vďaka tomu môžete vaše podnikanie rozširovať nielen doma, ale aj v zahraničí.

Riešenia SAP Business All-in-One sú tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované odvetvové riešenia, aby posilnili svoj podnik z každej stránky. Umožňujú riadiť všetky činnosti od finančného účtovníctva, ľudských zdrojov, obstarávania, riadenia skladu, výroby, logistiky, vývoja produktov a podnikových služieb až po služby zákazníkom, predaj a marketing.

Čo priniesol rok 2014

Počas uplynulého roku bola uvoľnená veria 9.1 pre SAP Business One, ktorá priniesla množstvo inovatívnych funkcií ako napríklad funkcionalitu riadeného skladu WMS alebo riadenie firemných procesov WORKFLOW.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2014

  • STM Slovakia – vznikla oddelením zo skupiny Danfoss. Po úspešnom zvládnutí výrobno-logistických procesov sme získali dôveru zákazníka a pokračovali s nasadením systému v talianskej spoločnosti STM Italy.
  • DKI PLAST - dcérska spoločnosť dánskej DKI PLAST. Kľúčovú úlohu zohrávalo riadenie výroby s fungujúcou logistikou, s využitím „mobilného skladníka“ riadeného čiarovými kódmi, optimalizáciou zásob a on-line tvoreným účtovníctvom.
  • NOVIS Poisťovňa – rozvoj systému pre poisťovňu (evidencia poistných zmlúv, účtov poistníkov, spracovanie úhrad príspevkov poistenia, mesačná uzávierka a inkaso poplatkov, poistné plnenie, odkup , evidencie sprostredkovateľov a spracovanie provízií).
  • Poštová Banka Finančné Služby – v rámci vývoja vlastných riešení sme sa zamerali na rozširovanie funkcionality faktoringového systému
  • UNITED TRAVEL - Opäť sa nám potvrdila schopnosť byť úspešný aj v zahraničných projektoch. Prebiehajúca realizácia medzinárodného projektu UNITED TRAVEL v Bratislave a Moskve nás presvedčila jednak o správnosti voľby systému SAP Business One pre segment cestovných kancelárií a zároveň nás zblížila s partnermi v Grécku a Ruskej federácii.

Zároveň sme získali nových klientov, ktorí sa rozhodli efektívnejšie riadiť svoje firmy prostredníctvom Manažérskeho informačného systému. Pribudli aj klienti, ktorí sa rozhodli svoj biznis presunúť aj do sveta elektronického obchodu.

Z pohľadu riešenia SAP Business All-in-One sme úspešne pokračovali v poskytovaní servisných činností a rozvoja produktu pre spoločnosť SANECA Hlohovec, KLAUKE SlovakiaKlauke UK, ako aj firmy FUCHS OIL BreznoWitzenmann.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014