Ján Schwarz, technický riaditeľ

 

Pri návrhu informačných projektov SOFTIP
úzko spolupracuje s najvýznamnejšími nadnárodnými
spoločnosťami na trhu IT. Potvrdením vysokej úrovne týchto
vzťahov a znalosti produktov svetových lídrov sú odborné
certifikáty spoločnosti SOFTIP a našich zamestnancov
od strategických partnerov.

 

 

 

 

Ocenenia a certifikáty od strategických partnerov

ocenenia

SOFTIP je od roku 2005 Microsoft Gold Certified Partner. Ako jediný v SR má najvyššiu kompetenciu Microsoft Gold Partner for Communications, ktorá je potvrdením našich odborných znalostí pri implementácii dizajnu, nasadzovaní a podpore technológie Microsoft Lync.

S výnimočnými inovatívnymi riešeniami založenými na technológiách Microsoft a ich úspešnou implementáciou exceluje SOFTIP aj medzi svetovou konkurenciou titulom Microsoft Partner of the Year Winner, ktorý získal hneď dvakrát. Toto významné ocenenie je odrazom vynikajúcej dlhoročnej spolupráce so slovenským zastúpením spoločnosti Microsoft.

Využívanie najvyspelejších technológií a kvalitu poskytovaných služieb a riešení potvrdzuje aj séria ôsmich víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards. Prestížne ocenenie Microsoft Industry Awards 2013 Winner získal v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie (Azure+Office365)“ za riešenie Keepi – CLOUD BY SOFTIP.  V roku 2015 potvrdil SOFTIP vysokú úroveň svojich služieb a riešení a stal sa Microsoft Silver Cloud Productivity Partnerom. Táto kompetencia znamená pre zákazníkov SOFTIPu garanciu, že pre nich pracujú kvalifikovaní profesionáli s priamym prístupom k technickej podpore spoločnosti Microsoft. Microsoft Cloud Productivity je potvrdením najlepších schopností a expertnej úrovne znalostí pri nasadzovaní cloudového riešenia Office 365. Naši systémoví inžinieri museli uspieť v prísnych skúškach a spoločnosť preukázať množstvo úspešných inštalácií produktu Office 365 spolu s pozitívnymi referenciami zákazníkov.

Úzko spolupracujeme aj s ďalšími významnými nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT, zoznam ktorých je uvedený http://www.softip.sk/sk/o-spolocnosti/partneri.

SOFTIP je od roku 2002 členom IT Asociácie Slovenska, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Certifikáty kvality

V roku 2014 SOFTIP úspešne absolvoval prvý dozorný audit Integrovaného manažérskeho systému. Systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 má SOFTIP zavedený už od roku 2004. V roku 2013 ho v rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil o ďalšie štyri manažérske systémy podľa medzinárodných štandardov, a to:

  • ISO 10006 (Návod na manažérstvo kvality v projektoch),
  • OHSAS 18001 (Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci),
  • EN ISO 14001 (Systém environmentálneho manažérstva) a
  • ISO/IEC 27001 (Systém manažérstva informačnej bezpečnosti).

Certifikáciu zavedeného Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Úspešným absolvovaním certifikačného auditu SOFTIP potvrdil svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia, zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informáciám a ich ochranu, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy efektívneho, systémového a procesného riadenia. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém ho oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Certifikáty platia pre vývoj, produkciu, implementáciu a podporu softvéru, poskytovanie konzultačných, analytických a poradenských služieb v oblasti IT, školenie a vzdelávanie, obchodné a marketingové činnosti v oblasti IT, nákup, predaj a podporu hardvéru, outsourcing služieb, softvéru a hardvéru.

Z rozsahu certifikovaného Integrovaného manažérskeho systému sa nevylučujú žiadne prvky normy EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 ani OHSAS 18001. Spoločnosť aplikuje uvedené normy na všetky svoje procesy.

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014