Igor Gašparík, produktový manažér pre Manažérske informačné systémy

 

Je manažérsky informačný systém určený
pre vrcholových manažérov a ostatných riadiacich
pracovníkov na získavanie informácií zo všetkých
dostupných dátových zdrojov nezávislých od informačného
systému pre podporu svojho rozhodovania.

 

 

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - MIS

Pomocou SOFTIP MIS sú riadiaci pracovníci
na všetkých stupňoch riadenia informovaní o výsledkoch svojho oddelenia, pričom dáta sú plne konzistentné,
t.j. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti.

Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok), ktoré je možné individuálne zakúpiť a následne ďalej rozvíjať podľa požiadaviek zákazníka.

čo priniesol rok 2014

 • Implementácie HR BI – analýza a plánovanie mzdových nákladov a ľudských zdrojov.
 • SOFTIP BI Dashboards – rozšírenie SOFTIP BI do mobilných zariadení.
 • Implementácia veľkého BI riešenia v retail oblasti.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2014

 • Diligentia – dátový sklad nad dátami z viac ako 160 maloobchodných predajní,
  veľkoskladom a 4 účtovníctvami SAP B1.
 • Medirex – rozšírenie MIS o mzdový a personálny kontroling a oblasť logistiky.
 • Plastik Omnium - zákazkový MIS pre Lakovňu a Lisovňu, nad dátami zo SAP A1
  a ďalšími výrobnými systémami.
 • Slovenská autobusová doprava Žilina – ďalšie rozšírenie MIS nad dátami
  webovej aplikácie pre zber údajov.
 • ZSVS – analýza a plánovanie mzdových nákladov a ľudských zdrojov.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014