Milan Toth, produktový manažér pre organizáciu a riadenie procesov (Business Process Management)

 

Platforma Metasonic® suite
predstavuje unikátne, inovatívne riešenie
pre automatizáciu a dynamické riadenie podnikových
procesov od nemeckej spoločnosti
METASONIC GMBH.

 

 

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - metasonic

Prináša riešenia s okamžitými výsledkami
a jednoduchou integráciou. Akékoľvek zmeny
v procesoch môžu byť implementované „za pochodu“,
bez veľkých investícií a s krátkou dobou návratnosti.
A to nielen na začiatku, ale aj počas celej životnosti.

Slúži pre celý životný cyklus projektu BPM (Business Process Management) od analýzy a modelu cez vytvorenie aplikácie pre automatizáciu a riadenie procesov s rozsiahlymi možnosťami monitorovania, merania zvolených indikátorov výkonnosti až po kontinuálnu možnosť optimalizácie procesov.

Čo priniesol rok 2014

Začiatkom roku sme vyvinuli a implementovali prvý proces na platforme Metasonic® Suite. Prax potvrdila všetky výhody a prínosy tejto technológie. SOFTIP túto špičkovú technológiu zákazníkom predstavil počas jarnej roadshow, ktorá sa uskutočnila začiatkom apríla 2014 v troch slovenských mestách (Košice, Sliač a Modra).

Účastníkov roadshow zaujala najmä praktická ukážka modelovania procesov s Metasonic® Touch Table. Z prezentovaných prínosov Metasonic®Suite ich najviac oslovilo skrátenie času realizácie procesu o 30 – 70% a skrátenie času vývoja aplikácií o 40 – 60%. Možnosti využitia tejto technológie a spoluprácu s univerzitami sme prezentovali na konferencii Uninfos 2014 v Košiciach. Využitie v segmente výrobných firiem zase na konferencii Výrobný manažment v Žiline. Veríme, že v roku 2015 bude pribúdať okruh firiem, ktoré ocenia prínosy tejto technológie v ich podnikaní.

Renomovaná poradenská a konzultačná firma GARTNER tento produkt a jeho výrobcu poctila za jeho unikátnosť a inovatívnosť ocenením COOL Vendor 2014. Konečne môžu mať ľudia z praxe, ktorí najlepšie rozumejú biznisu, nástroj na podporu ich práce s menšou závislosťou na IT.

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014