spoločenská zodpovednosť a komunikácia

 

To, že neustále sledujeme najnovšie trendy v oblasti IT,
ponúkame a implementujeme komplexné riešenia, je fakt.
Sme však zároveň spoločnosťou, ktorej sú rovnako blízke aj ďalšie
oblasti nášho života, či silné ľudské príbehy.

 

 

 

 

Svoju pozornosť a podporu venujeme oblasti kultúry,
športu, ochrany životného prostredia, vzdelávania  a v nemalej miere i pomoci tým, ktorí našu pomoc
najviac potrebujú.

Formou darovania 2% z dane sme podporili hneď tri združenia. Prvým z nich  je občianske združenie Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, ku ktorému máme skutočne blízko a ktoré sme z časti vzali pod ochranné krídla. Aktivity ľudí s Downovým syndrómom sme sa rozhodli podporiť aj počas celofiremného koncoročného stretnutia zamestnancov SOFTIPu, kde bola vyhlásená dobrovoľná zbierka. Naši zamestnanci prispeli buď priamo na mieste, alebo dodatočne na účet združenia po jeho skončení.

Druhým z nich je občianske združenie SAMIK, ktorého poslaním je podporovať oblasť tvorby a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a tretím občianske združenie Klub priateľov detskej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorého snahou je pomôcť nemocnici, jej zamestnancom, ale predovšetkým detským pacientom.

Časť finančných prostriedkov zo sociálneho fondu sme použili na pomoc pre niektorých našich zamestnancov, ktorí sa dostali to ťažkej životnej situácie z dôvodu dlhej a ťažkej choroby. Našich zamestnancov si veľmi vážime a považujeme to za našu povinnosť.

Kultúrnu sféru sme už tradične zastrešili na medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí – Envirofilm 2014, usporiadateľom ktorého je Slovenská agentúra životného prostredia.

V roku 2014 sme tiež podporili jubilejný 30. ročník medzinárodného turnaja SNP v džude mužov a žien, v kategórii do 100 kg. Aj vďaka našej spolupráci išlo o najúspešnejší ročník v jeho histórii.

V rámci projektu implementácie Integrovaného manažérskeho systému (IMS) doplnil SOFTIP systém manažérstva kvality o Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001). Každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na zníženie nášho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Snažíme sa zlepšovať kvalitu nášho pracovného i ostatného spoločenského života. Na všetkých pracoviskách máme zavedený separovaný zber odpadu, uprednostňujeme pitný režim v sklených  nádobách pred plastovými fľašami, optimalizáciou tlače znižujeme spotrebu tonerov a papiera. Zároveň maximalizujeme elektronickú formu registratúry dokumentov a záznamov spoločnosti. Pri vzájomnej komunikácii využívame funkcionalitu Microsoft Lync (konferenčné hovory, zdieľanie obrazoviek, zdieľanie dokumentov a pod.).

Pri prevádzkovaní flotily firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia. Optimalizujeme pracovné cesty, a pri výbere vozidla prihliadame na spotrebu pohonných hmôt. V rámci internej komunikácie v spoločnosti zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov.

Vo vzťahu k našim zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov, a navyše je aj veľmi komfortná a úsporná. K 31.12.2014 sme mali uzatvorených približne 650 zmlúv o elektronickej faktúre. Od marca 2014 sme možnosti elektronického odosielania faktúr rozšírili o možnosť zasielania prostredníctvom partnerského systému Zelená pošta. Rovnaké riešenia pre zasielanie elektronických faktúr máme implementované aj v riešeniach pre našich zákazníkov.

Vyradené technické prostriedky odovzdávame autorizovanému zariadeniu na zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spätný odber elektrozariadení na recykláciu u nášho zmluvného partnera sme umožnili aj našim zákazníkom. Pri dodávkach technickej infraštruktúry zákazníkom inštalujeme výhradne komponenty, ktoré sú v súlade so smernicou RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances).

KOMUNIKÁCIA O DIANÍ V SPOLOČNOSTI

Cieľom komunikačnej stratégie spoločnosti
SOFTIP v roku 2014 bolo zvyšovanie povedomia o spoločnosti a budovanie silnej a nezameniteľnej
značky SOFTIP, jej produktov a riešení.

V priebehu roka sme systematicky spolupracovali s externými médiami prostredníctvom publikovania tlačových správ a vyjadrení členov manažmentu
spoločnosti k aktuálnym témam.

Obsahovo najbohatším kanálom externej komunikácie je internetová stránka www.softip.sk, ktorá slúži ako centrálny zdroj informácií o spoločnosti, jej produktoch, službách a novinkách s jednoduchým prístupom do Zákazníckej zóny. Na zodpovedanie všeobecných otázok týkajúcich sa SOFTIPu slúži sekcia „Napíšte nám“, ako aj priama e-mailová adresa softip@softip.sk.

Významným prvkom v externej komunikácii v roku 2014 bola celoročná kampaň na vnútorných a vonkajších digitálnych obrazovkách v Bratislave a ďalších mestách, s cieľom spropagovať široké portfólio produktov a služieb, ktoré je SOFTIP kompetentný dodať a posilniť značku SOFTIP ako komplexného dodávateľa.

So súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi sme komunikovali počas roku aj prostredníctvom prezentačných dní a seminárov. Okrem pravidelných školení  k legislatívnym zmenám sme zorganizovali Prezentačné dni SOFTIP, sériu troch podujatí v rámci Jarnej Roadshow s produktom Metasonic® Suite, či  SOFTIP – SAP Partnerský deň.

Širokej verejnosti sa SOFTIP predstavil ako jeden z významných zamestnávateľov v oblasti IT na 4. ročníku Veľtrhu práce JobExpo 2014. Podujatie, ktorého organizátorom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bolo zároveň spojené so 16. ročníkom medzinárodnej burzy práce European  Job Days.

Konferencia New Visions in HR 2014, na ktorej sa každoročne stretávajú najvýznamnejší odborníci z oblasti ľudských zdrojov, poskytla priestor  priblížiť jej účastníkom takmer 25-ročné skúsenosti SOFTIPu z oblasti HR.  Svoje „know-how“ z oblasti výrobného segmentu sme tiež prezentovali na  4. ročníku konferencie Výrobný manažment.

SOFTIP sa stal reklamným partnerom projektu RESONANCE, ktorého snahou je priblížiť nevyhnutnosť ochrany životného prostredia formou, ktorá je pre mladú generáciu príťažlivá. Pod záštitou primátora Bratislavy sa konal 2. ročník podujatia.

V oblasti internej komunikácie SOFTIP každoročne investuje do zefektívnenia tímovej spolupráce zamestnancov rozmiestnených vo viacerých mestách Slovenska a Českej republiky. Neustále rozvíjame Microsoft Lync – kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu.

Ďalším významným kanálom vnútrofiremnej komunikácie je intranetový portál, kde pravidelne publikujeme oznamy a dokumenty. Začiatkom roka 2014 bola kompletne prepracovaná úvodná stránka intranetu a do portálu plnohodnotne začlenený Yammer - sociálna sieť vytvorená špeciálne pre firmy.

Koncom leta zorganizoval SOFTIP  športové podujatie - SOFTIP Cyklo Tour 2014, so štartom aj cieľom v kúpeľnom parku v Turčianskych Tepliciach. Akcia bola určená pre zákazníkov a zamestnancov spoločnosti.

O aktuálnom dianí v spoločnosti, o firemnej stratégii a plánoch boli zamestnanci informovaní na pravidelných pracovných stretnutiach divízií a centrálnych útvarov.

Už tradične mali všetci zamestnanci príležitosť stretnúť svojich kolegov, manažment aj akcionárov na SOFTIP meetingu, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch, 5. - 6. júna v Holiday Village Tatralandia a 12. - 13. decembra v Hoteli Stupka na Táloch ako koncoročné celofiremné stretnutie.

SOFTIP V MÉDIÁCH

Microsoft uznal kvality SOFTIPu v oblasti cloudových technológií

Webnoviny.sk / 3.3.2015

SOFTIP potvrdil vysokú úroveň svojich služieb a riešení a stal Microsoft Silver Cloud Productivity Partnerom. Táto kompetencia znamená pre zákazníkov SOFTIPu garanciu, že pre nich pracujú kvalifikovaní profesionáli s priamym prístupom k technickej podpore spoločnosti Microsoft.

SOFTIP PROFIT PLUS prešiel modernizáciou. Zákazníkov oslovuje novým dizajnom a funkciami

itnews.sk / 24.10.2014

Jeden z najobľúbenejších komplexných ERP systémov na Slovensku dostal novú tvár. Vývojári SOFTIP PROFIT PLUS ho posunuli na vyššiu úroveň funkčnosti a užívateľskej prívetivosti tak, aby bol ešte kvalitnejším a komfortnejším nástrojom pre súčasných aj nových používateľov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria modernejší vzhľad, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšia práca s dátami či nové možnosti vizualizácie údajov.

Europlac odbúral chybovosť a duplicitu dát

Magazín TRANSPORT a LOGISTIKA | 21.10.2014

Vzájomným prepojením systému Microsoft Dynamics CRM a produkčného IS SOFTIP PROFIT PLUS sa podarilo vytvoriť jednotný, efektívny, multijazyčný nástroj pre obchodných manažérov v Nemecku, slúžiaci na pokrytie obchodných procesov vo fáze ponúk a objednávok. Samozrejmosťou sú informácie pre manažérov v reálnom čase a reporting podľa viacerých dimenzií, predajcov, produktokv či zákazníkov. Duálne ručné zadávanie obchodných dokladov nahradil automatický import z CRM priamo do produkčného IS SOFTIP PROFIT PLUS

Pomoc, ktorá ľudí oslovila

MY Banskobystrické noviny / 21. 10.2014

Ako prvá ponúkla svoje možnosti spoločnosť SOFTIP, ktorá sa po vzájomných jednaniach rozhodla, pre vybraných uchádzačov uvedeného start-up projektu poskytnúť bezodplatne svoju novinku na trhu, a to cloudový systém na vedenie účtovníctva, ktorý cez web priestor poskytuje vedenie celej firemnej agendy a účtovníctva či už na stolových počítačoch, alebo aj cez smart zariadenia.

Zamestnanci SOFTIP využívajú firemnú sociálnu sieť Yammer

Webnoviny.sk / 22.8.2014

Zlepšenie spolupráce zamestnancov, aj oveľa jednoduchšie a pružnejšie riešenie problémov. Yammer sa v spoločnosti SOFTIP udomácnil natoľko, že si bez neho nedokážu fungovanie vnútrofiremnej komunikácie predstaviť.

MATADOR si vybral riešenie SOFTIP HR PLUS

Webnoviny.sk / 6.8.2014

MATADOR HOLDING, a.s. sa rozhodol skvalitniť riadenie personálnej a dochádzkovej agendy pre všetky svoje spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Poslúži mu na to nové riešenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS. Výsledkom je kvalitný a moderný manažment ľudských zdrojov, odbúranie chybovosti a elektronizácia používaných formulárov.

Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2013

Infoware | 7. 4. 2014

Na druhom mieste sa umiestnila spoločnosť SOFTIP s celkovými tržbami za riešenia ERP vo výške 9 069 381 EUR, čo predstavuje nárast o 6,52 % (+555 381 EUR).

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014