Rok 2014 bol skrátka úžasný ...

výročná správa 2014

Dušan Guldan

predseda predstavenstva,
výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS

 

Často sme toho svedkami:
ocenený na javisku ďakuje všetkým od rodiny, fanúšikov
až po zvyšok sveta, pretože tí všetci majú hlavnú
zásluhu na jeho úspechu...

 

 

ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA

 

 

 

Ján Schwarz

technický riaditeľ

 

Pri návrhu informačných projektov
SOFTIP úzko spolupracuje s najvýznamnejšími
nadnárodnými spoločnosťami na trhu IT...

 

 

Ocenenia a certifikáty od strategických partnerov

 

 

 

Radovan Bálent

člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME

 

Rok 2014 potvrdil trend prispôsobovania ERP
produktov na mieru potrieb zákazníkov. Riešenia na kľúč
na platforme konkrétneho ERP, či už to bol SOFTIP
PROFIT PLUS alebo SAP Business One...

 

 

SOFTIP V ROKU 2014

 

 

 

Miroslav Tobiáš

obchodný riaditeľ divízie SME

 

Spoločnosť SOFTIP patrí už takmer 25 rokov
k stabilným a významným dodávateľom IT riešení
v Slovenskej Republike. Poskytovaním služieb
pre viac ako 6 000 zákazníkov...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY

 

 

 

Igor Gašparík

produktový manažér pre Manažérske informačné systémy

 

Manažérsky informačný systém určený
pre vrcholových manažérov a ostatných riadiacich
pracovníkov na získavanie informácií zo všetkých
dostupných dátových zdrojov...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - SOFTIP MIS

 

 

 

Milan Toth

produktový manažér pre organizáciu
a riadenie procesov (Business Process Management)

 

Platforma Metasonic® suite predstavuje
unikátne, inovatívne riešenie pre automatizáciu
a dynamické riadenie podnikových procesov od nemeckej
spoločnosti METASONIC GMBH...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - metasonic

 

 

 

Dušan Homola

produktový manažér pre IS SOFTIP PROFIT PLUS

 

komplexný informačný systém
kategórie ERP, ktorý poskytuje plne integrované riešenie
pre riadenie ekonomicko-finančných procesov,
pre riadenie procesov obchodnej...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - profit plus

 

 

 

Ján Kapoun

produktový manažér pre SOFTIP PROFIT VÝROBA

 

Súčasťou komplexného informačného
systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce
podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych
služieb a servisných činnosti...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - profit plus výroba

 

 

 

Miroslav Michálek

produktový manažér pre SAP

 

Získali sme ocenenie najlepšieho partnera
na Slovensku za najvyšší celkový objem tržieb za predaj
licencií, ako aj najviac nových zákazníkov v roku 2014...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - sap

 

 

 

 

František Lovíšek

vedúci kompetenčného centra CLOUD

 

Keepi pomáha rozvoju podnikateľov
a malých firiem, umožňuje začínajúcim podnikateľom
rýchly štart do bezplatného účtovania tak, aby sa mohli
ihneď venovať svojmu hlavnému predmetu...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - keepi

 

 

 

Marián Baranovič

operačný riaditeľ divízie SME
a produktový manažér pre oblasť ľudských zdrojov

 

Naše dlhoročné znalosti a skúsenosti
s vývojom informačných systémov pre oblasť riadenia
ľudských zdrojov sú zárukou pridanej hodnoty
a kvality riešení, ktoré zákazníkovi ponúkame...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - hr plus

 

 

 

Zoltán Špila

operačný riaditeľ divízie ESS

 

Rok hodnotíme z pohľadu implementácie
zákazkových riešení v divízii ESS za ťažký, ale zároveň
úspešný. Za ťažký preto, že sme zároveň s implementáciou
náročných projektov pokračovali v procese ...

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - zákazkové riešenia

 

 

 

Martin Vlčko

člen predstavenstva a finančný riaditeľ

 

Pre spoločnosť SOFTIP bol rok 2014
najlepší z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov
v histórii spoločnosti. V roku 2014 dosiahla spoločnosť
SOFTIP kladný výsledok hospodárenia ...

 

 

FINANČNÁ SPRÁVA

 

 

 

 

SOFTIP, ako jedna z najvýznamnejších
slovenských IT firiem má dlhoročné skúsenosti
s návrhom a implementáciou softvérových projektov,
vývojom a údržbou softvérových produktov
a s tými spojenými službami...

 

 

 

 

 

 

 

 

profil

 

 

 

 

 

 

ľudské zdroje

 

 

 

 

 

 

komunikácia

 

 

 

 

 

 

referencie