uvodné slovo predsedu predstavenstva

 

Často sme toho svedkami:
ocenený na javisku ďakuje všetkým od rodiny, fanúšikov
až po zvyšok sveta, pretože tí všetci majú hlavnú
zásluhu na jeho úspechu.

Musím sa priznať, mnohé podobné ďakovačky
sa mi zdajú ako povinné jazdy vo chvíli, kedy celebrita
skrátka musí niečo povedať. Pretože sa to tak patrí
a robia to všetci.

 

 

 

 

 

Dušan Guldan, predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS

Je to pasca, do ktorej sa vo chvíli, kedy píšem tento príhovor, dostávam aj ja. Aj ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že rok 2014 bol skrátka výborný. A nechcem, aby to vyzeralo len ako povinná jazda, pretože to myslím vážne a úprimne.

Máme za sebou výnimočných 12 mesiacov. Za všetko hovoria dve konštatovania. SOFTIP dosiahol zisk, ktorý sme už naozaj dlho nemali. Zároveň sa nám podarilo zastaviť klesajúcu krivku výnosov. Môžeme za tým vidieť oživenie trhu, rast dôvery a investícií na strane firiem, lepšiacu sa ekonomickú klímu. Ja za tým však vidím predovšetkým výsledok tvrdej práce a inovácií, ktoré sme boli schopní priniesť v uplynulom období. Či už sa jedná o cloud, na mieru šité zákaznícke riešenia alebo pokračujúcu výbornú spoluprácu s globálnymi lídrami ako sú SAP a Microsoft. Všetko je to o našich ľuďoch, o vynikajúcich odborníkoch, ktorí sú našou najväčšou pridanou hodnotou.

A s tým ruka v ruke ide aj spokojnosť zákazníkov. Za všetko hovorí len jedno číslo – takmer štvrtina zmluvných zákazníkov je SOFTIPu verných viac ako desať rokov. To je fakt, ktorý vypovedá o kvalite našich služieb a výbornej spolupráci s používateľmi našich riešení. A zároveň záväzok neustále pracovať a zlepšovať sa, aby sa tak silná miera dôvery udržala aj naďalej.

Ďakujem vám. Nie je to klišé, nie je to z povinnosti. Je to skrátka tak – bez našich zamestnancov a spokojných zákazníkov by sme sa nemohli s optimizmom pozerať do ďalších rokov spoločnosti SOFTIP.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014